MyCare Test® 135 за хранителна непоносимост към 120 вида храни и 15 добавки

Разберете към кои широко използвани храни и добавки в тях, като оцветители, консерванти, подобрители на вкуса и други „Е-та“ имате непоносимост, само след едно лесно и бързо убождане на пръста. Международната услуга MyCare Test за хранителна непоносимост се извършва в специализирана за целта лаборатория в чужбина, където се анализират реакциите Ви по отношение на указаните 120 различни видове храни и 15 добавки.

Прочети още

Описание

Какво е това хранителна непоносимост (нетолерантност)

Хранителните непоносимости често предизвикват някои заболявания, породени от неспособността на организма да усвои напълно един (или повече) видове храна. Тази храна се разгражда само частично до макромолекули, които не са полезни, нито за производството на енергия, нито за клетъчния растеж. Макромолекулите се натрупват върху чревната стена, което води до възпаление. Храносмилането е нарушено и се увеличава риска и други органи да бъдат замесени. Това е вид бавна и постепенна интоксикация, при която се появяват няколко различни симптома: чревни проблеми, гастрит, задържане на вода, умора, главоболие, дермални реакции, миалгия, болки в ставите, нарушения на теглото.

Този тест

MyCare Test е международен доставчик на тест за хранителна непоносимост. Благодарение на иновативния си комплект за вземане на проба капилярна кръв от пръста, гарантиращ нейната продължителна стабилност, извъшването на теста става по-лесно и следователно по-разпространено. Ако сте извършили сами процедурата по пробовземане, описана подробно в инструкцията за употреба на теста, моля, върнете го обратно или го изпратете в затворен плик до лабораторията или дистрибутора, където сте го закупили. Тестът ще бъде анализиран в специализирана аналитична лаборатория в Италия.

Принципът на теста е анализ на структурните промени на неутрофилните гранулоцити при третирането им с високопречистени хранителни екстракти.

Резултатите от теста са не само за отчетените непоносимости, но и за тяхното ниво – ниско, умерено или високо.

Заедно с резултатите ще получите препоръки и насоки за решаване на проблемите, свързани с установените непоносимости в зависимост от нивото им и от храните и добавките към които са.

Проба за изследване

Капка капилярна кръв от пръста.

Web Analytics