Качество

Всички представени в сайта продукти са произведени от MicrotraceDiagnostici, Италия. Фирмата е регистриран производител на ин витро диагностични медицински изделия в италианското Министерство на здравеопазването и поддържа сертифицирани системи за управление на качеството по ISO 9001: 2008 и ISO 13485: 2012.

Лабораторните услуги се извършват в сертифицирана лаборатория в Италия, с използването на най-съвременна апаратура за медицинска диагностика. Всеки тест се обработва и извършва от висококвалифициран персонал и в съответствие с най-високите приложими международни стандарти.

Web Analytics